MIT FOTOALBUM

BT - - SØNDAG -

Jens-Pe­ter Bon­de (27. marts 1948 i Aa­ben­raa) er jour­na­list, for­fat­ter og tid­li­ge­re eu­ro­pa­par­la­ments­med­lem for først Fol­ke­be­va­e­gel­sen mod EF og si­den Ju­ni­be­va­e­gel­sen. Stu­de­re­de fra 1966 statskund­skab på Aar­hus Uni­ver­si­tet. Var fra 1966 ra­di­kal fol­ke­tings­kan­di­dat i Aar­hus, men trak sig som kan­di­dat in­den val­get i sep­tem­ber 1971. Han var lands­for­mand for Ra­di­kal Ung­dom i 1971-1972. Til­slut­te­de sig Fol­ke­be­va­e­gel­sen mod EF i 1972. Med­lem af Danmarks Kom­mu­ni­sti­ske Par­ti i 1975. Var til Fol­ke­tings­val­get i 1990 op­stil­let for En­heds­li­sten. For­lod Fol­ke­be­va­e­gel­sen og DKP i 1992.

Ik­ke så hel­te­mo­di­ge, men...

1.

Et me­get kri­stent hjem

2.

Kør­te bil som 10-årig

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.