Ver­dens største

BT - - REJSER -

SKI­FE­RIE

Men me­re vil ha­ve me­re: Vi vil se det he­le på én dag. OK - re­a­li­stisk er det ik­ke, for det er de me­re end 1.200 ki­lo­me­ter pi­ste, der gi­ver om­rå­det før­ste­plad­sen, og det vil ta­ge uge­vis at sa­et­te ski på samt­li­ge pi­ster. Min­dre kan og­så gø­re det, og det gør ik­ke op­le­vel­sen lil­le. Isa­er ik­ke, hvis man gør som BT Rej­ser: La­der en lo­kal pro­fes­sio­nel guide fø­re sig rundt i om­rå­det, så man må ta­ge no­ter for at kun­ne hu­ske, hvor­dan man fin­der til­ba­ge til den ene ynd­ling­spi­ste ef­ter den an­den. I højt tem­po I en lil­le grup­pe på tre mand, for­u­den gu­i­den, er tem­po­et højt. Det er ik­ke un­der­vis­ning, selv om man får et par tri­cks el­ler to un­der­vejs.

Men for 150 eu­ro (1120 kr.) for en dag får man skiløb af sjove­ste skuf­fe. Man må ha­en­ge i for at føl­ge med, og REJSEINFO

VAL GAR­DE­NA

Rej­sen der­til:

man kon­cen­tre­rer sig dybt, når far­ten er høj.

Op­le­vel­sen er hver en cent va­erd, når gu­i­dens blø­de sving teg­ner ide­al­kur­ver ned over pi­ster­ne, så man som hans ef­ter­føl­ger kan kon­cen­tre-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.