Ver­dens 10 sm

BT - - REJSER -

Kap­pa­doki­en er et gam­melt vulkansk om­rå­de, der er kendt for de sa­er­pra­e­ge­de bjerg­for­ma­tio­ner, som vulka­nud­brud­de­ne i sin tid skab­te. Her er hu­se og he­le lands­by­er ble­vet hug­get ind i klip­per­ne. Land­ska­ber­ne i Kap­pa­doki­en er sa­er­de­les smuk­ke i sig selv, og når him­len til­med er fyldt med far­ve­ri­ge luft­bal­lo­ner, er sy­net fan­ta­stisk.

Et af klo­dens mest sa­er­pra­e­ge­de land­ska­ber fin­der man i det syd­ve­st­li­ge hjør­ne af Bo­li­via. Her i 3650 me­ters høj­de lig­ger nem­lig Sa­lar de Uyu­ni, der er ver­dens største salts­let­te og halvan­den gang stør­re end Sja­el­land. Om­kring halv­de­len af året er slet­ten helt tør, og så bre­der den gi­gan­ti­ske hvi­de salts­let­te sig i al­le ret­nin­ger – et for­mi­da­belt syn. Sa­lar de Uyu­ni me­nes at rum­me 10 mia. ton salt, hvoraf der ud­vin­des knap 25.000 ton om året.

I det nord­ve­st­li­ge Viet­nam fin­der man forun­der­li­ge Mù Cang Chái i provin­sen Yen Bai. Det er et bjer­grigt land­brugs­om­rå­de, der ik­ke mindst er kendt for si­ne tal­ri­ge ris­mar­ker. De lig­ger sir­ligt skråt over hin­an­den på de stej­le bjergskrå­nin­ger. Dis­se så­kald­te ri­ster­ras­ser ska­ber nog­le af de mest im­po­ne­ren­de syn i he­le Viet­nam. Of­te kan man se de lo­ka­le ar­bej­de i ris­mar­ker­ne iført de­res ka­rak­te­ri­sti­ske hvi­de hat­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.