Ci­ty er­or­brer før­ste­plad­sen ef­ter dra­ma­tisk af­slut­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

og Kas­per Sch­mei­chel i ta­bel­len på en bed­re målsco­re. Beg­ge hold har 32 po­int, men Lei­ce­ster spil­ler i mor­gen mod Chel­sea og skal blot bru­ge et en­kelt po­int for at ero­bre før­ste­plad­sen til­ba­ge.

I går blev der og­så spil­let en ra­ek­ke an­dre opgør i Pre­mi­er Le­ague. Den­ne sa­e­sons sto­re over­ra­skel­se fra Crystal Pa­la­ce fort­sat­te de flot­te tak­ter ved at vin­de 1-0 hjem­me over Sout­hamp­ton på en scor­ing af Yo­han Ca­baye, så Alan Par­dews hold ha­en­ger fort­sat på i sub­top­pen af Pre­mi­er Le­ague.

Ever­ton mis­se­de mu­lig­he­den for at ryk­ke et par plad­ser op i ta­bel­len, da det blot blev til 1-1 mod nedryk­nings­tru­e­de Norwich.

Sun­der­land tab­te igen, den­ne gang hjem­me på Sta­di­um of Light med 0-1- til Wat­ford og sid­der sta­dig fast i bun­den af ra­ek­ken. Ny ned­t­ur for Man­che­ster Uni­ted I gårs­da­gens se­ne kamp mi­ste­de Man­che­ster Uni­ted et skridt i mester­skabs­kam­pen, da hol­det over­ra­sken­de tab­te 1-2 ude mod op­ryk­ker­ne fra Bour­ne­mouth blot få da­ge ef­ter 2-3-ne­der­la­get til Wol­fsburg og det tid­li­ge Cham­pions Le­ague-exit.

Hjem­me­hol­det hav­de igen­nem kam­pen flest af­slut­nin­ger, mens beg­ge hold hav­de fem af­slut­nin­ger in­den for ram­men. Man­che­ster Uni­ted kun­ne dog ik­ke sco­re me­re end det ene mål.

Man­che­ster Uni­ted bli­ver på fjer­de­plad­sen, men kan over­ha­les i dag af Tot­ten­ham, hvis Chri­sti­an Erik­sen og co. vin­der hjem­me over nedryk­nings­tru­e­de Newcast­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.