Her er spil­ler hem­me­lig­he

BT - - VM I DANMARK -

SHHHHHH På ba­nen er de må­l­ma­end, top­sco­re­re og for­svar­skrum­tap­per. Men hvil­ke rol­ler ind­ta­ger spil­ler­ne på det dan­ske kvin­delands­hold bag kulis­ser­ne i det me­re pri­va­te rum? BT har få­et lands­holds­spil­ler­ne til at af­slø­re en ra­ek­ke hem­me­lig­he­der om hin­an­den.

La­es nog­le af dem her. »DER ER, SÅ VIDT JEG VED, IK­KE NO­GEN PÅ LANDS­HOL­DET, DER SPIL­LER PÅ ET IN­STRU­MENT. PER­NIL­LE HAR EN PAS­SION FOR DEN MU­SIK, SOM RAS­MUS SE­E­BACH LA­VER. SÅ HAM LYT­TER VI OF­TE TIL. IN­DI­MEL­LEM STÅR DEN OG­SÅ PÅ DAN­CE-MU­SIK. DEN SØR­GER SAN­DRA TOFT OG KRI­STI­NA KRI­STI­AN­SEN FOR.« »HUN ER VILD MED SØ­DE SA­GER. GÅR MAN IND I EN BU­TIK SAM­MEN MED HEN­DE, HAV­NER HUN OF­TE I AF­DE­LIN­GEN MED ’BLAND-SELV-SLIK’.«

»HUN ER NA­E­STEN ALTID SMI­LEN­DE, OG SÅ HAR HUN EN KOM­MEN­TAR TIL STORT SET ALT. SOM RE­GEL ER DET, HUN SI­GER,

ME­GET MOR­SOMT.« »JEG SY­NES EGENT­LIG IK­KE, AT HUN ER SPE­CI­ELT OP­SØ­GEN­DE, NÅR DET GA­EL­DER DRENGEBEKENDTSKABER. MEN HUN HAR ALT­SÅ RIG­TIG MAN­GE VEN­NER

AF HAN­KØN« »HUN ER ME­GET OM­SORGS­FULD OG SPØR­GER ALTID, OM DER ER NO­GET HUN HAN GØ­RE FOR ÉN.« »PÅ UNGDOMSLANDSHOLDET LA­ER­TE VI AF TRA­E­NE­REN (HE­I­NE ERIK­SEN, RED.), AT MAN ALTID SKAL TA­GE EN PO­R­TION ME­RE AF BUF­FE­TEN, END MAN EGENT­LIG KAN SPI­SE. DEN LA­E­RE HAR LOU­I­SE

IK­KE GLEMT.« »HEN­DES SØVN­MØN­STER ER NO­GET AN­DER­LE­DES END OS AN­DRES. SOM RE­GEL STÅR HUN TID­LIGT OP. DET BE­TY­DER, AT HUN OF­TE SNUP­PER EN MID­DAG­SLUR.« »HUN KOM­MER AL­DRIG FOR SENT TIL NO­GET. HAR MAN EN AF­TA­LE MED HEN­DE, DUK­KER HUN ALTID OP TIL AF­TALT TID. MEN DET ER BE­MA­ER­KEL­SES­VA­ER­DIGT SÅ GOD TID, HUN TA­GER SIG OM TIN­GE­NE.«

Ci­tat: Lot­te Gri­gel

Ci­tat: Ma­ria Fisker

Ci­tat: An­ne Mette Han­sen

Ci­tat: Sti­ne Jør­gen­sen

Ci­tat: Per­nil­le Holms­gaard

Ci­tat: An­ne Mette Pe­der­sen

Ci­tat: Kri­sti­na Kri­sti­an­sen

Ci­tat: Rik­ke Poul­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.