DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kas­per Sch­mei­chel kan se til­ba­ge på et for­ry­gen­de 2015. Så­le­des fø­rer hans Lei­ces­ter­mand­skab i skri­ven­de stund Pre­mi­er Le­ague, mens han har bidt sig fast som det sik­re første­valg på lands­hol­det.

Det be­løn­ner book­ma­ke­ren Bet25 nu ved at sa­et­te ham som klar fa­vo­rit til at bli­ve »Årets fod­bold­spil­ler 2015«. Så­le­des gi­ver han nu blot od­ds 1,40 på at få den ti­tel, mens den hid­ti­di­ge fa­vo­rit Chri­sti­an Erik­sen er helt op­pe i 3,30 gan­ge pen­ge­ne.

»Sch­mei­chels fort­sat­te him­mel­fa­erd med Lei­ce­ster er den pri­ma­e­re grund til, at han nu er vo­res fa­vo­rit. Sam­ti­dig skal det med i lig­nin­gen, at Chri­sti­an Erik­sen i play­of­f­kam­pe­ne mod Sve­ri­ge nok en­gang vi­ste, at han har sva­ert ved at pra­este­re på lands­hol­det. Og det selv­om han of­te er for­ry­gen­de for Tot­ten­ham,« ly­der det fra od­ds­sa­et­ter Mor­ten Ol­sen fra Bet25.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.