1 , 7 1

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Li­ver­pool un­der Jür­gen Kl­opp har va­e­ret fan­ta­sti­ske på ude­ba­ne mod hold, der gi­ver dem rum at spil­le i - Sout­hamp­ton, Chel­sea og Man. Ci­ty - mens det kni­ber no­get me­re, når man selv skal ska­be kam­pe­ne. End­nu har Li­ver­pool ik­ke vun­det en kamp på Anfield un­der Kl­opp med me­re end ét mål, og det vil un­dre me­get, hvis det sker i dag. West Bromwich er nem­lig et vel­or­ga­ni­se­ret hold, der hel­le­re end ger­ne over­la­der ini­ti­a­ti­vet til mod­stan­de­ren, og der­til kom­mer, at Li­ver­pool bå­de mang­ler Da­ni­el Stur­rid­ge og må­ske og Phi­lip­pe Cou­tin­ho. Va­er­di på ga­ester­ne.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet (asi­an +1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.