2,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Top­hol­det Fei­ren­se led et over­ra­sken­de 2-3 ne­der­lag til bund­hol­det Oli­vei­ren­se i midt­u­gen, men en del af for­kla­rin­gen skal fin­des i, at man fik for­svar­skrum­tap Fa­bio ud­vist ef­ter en halv ti­me. Selv i un­der­tal skab­te Fei­ren­se dog fint med chan­cer, blandt an­det via liga­top­sco­rer Plat­i­ny. Det lug­ter der­for af mål i mod Aca­de­mi­co Vi­seu, for ga­ester­ne har haft mindst to scor­in­ger i samt­li­ge af si­ne se­ne­ste 11 kam­pe i al­le tur­ne­rin­ger, hvor man selv har sco­ret i de ni. Vi­seu mang­ler til­med to fa­ste for­svars­spil­le­re med ka­ran­ta­e­ne, så gå ef­ter mål fra beg­ge sider.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.