Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Kå­re Tra­berg Smidt Jeg op­le­ver et Ven­stre, som sy­ste­ma­tisk slår på de sva­ge­ste i sam­fun­det, som helst ik­ke vil hja­el­pe i so­ci­a­le og men­ne­ske­li­ge nød­si­tu­a­tio­ner. Ven­stre har de se­ne­ste man­ge år for­søgt sig med en 80-pro­cents ud­ga­ve af Dansk Fol­ke­par­ti

Tidl. fol­ke­tings­kan­di­dat for Ven­stre

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.