Samsung Ga­laxy A3 – 1.700 kr.

BT - - FORBRUG -

Stor­spil­le­ren skuf­fer lidt Samsung er ver­dens største le­ve­ran­dør af smartp­ho­nes og til­by­der man­ge mo­del­ler. Den­ne bil­li­ge va­ri­ant er langt­fra pro­du­cen­tens mest im­po­ne­ren­de. Det er ik­ke for­di, den ik­ke fun­ge­rer el­ler gør, som du for­ven­ter. Den er ba­re ik­ke la­ek­ker nok og pra­e­sen­te­rer sig ik­ke rig­tig med no­get, der skil­ler den ud fra ma­eng­den, som for ek­sem­pel en Mo­tor­o­la gør med sin ska­erm, Mi­cro­soft med sit sty­re­sy­stem el­ler So­ny med sit frem­ra­gen­de ka­me­ra.

Bestyk­nin­gen er hel­ler ik­ke im­po­ne­ren­de. De 16 GB hukom­mel­se er

Funk­tio­ner

******

Ydel­se

******

Pris

******

Sam­let vur­de­ring

******

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.