So­ny Xpe­ria M4 Aqua – 1.500 kr.

BT - - FORBRUG -

Su­ve­ra­en til pri­sen Kvik­ke re­ak­tio­ner, frem­ra­gen­de ka­me­ra og vand­ta­et ind­pak­ning – alt det og me­get me­re får du for 1.500 kro­ner. In­gen tvivl her: So­nys Xpe­ria M4 Aqua er det bed­ste køb i den bil­li­ge ka­te­go­ri.

Når du får mo­bi­len i hån­den, fø­les den på in­gen må­de bil­lig. Chas­si­set er for­holds­vis bredt og højt i for­hold til ska­erm­stør­rel­sen på 5’’. Til gen­ga­eld er mo­bi­len ret tynd, blot 7,3 mil­li­me­ter. Den hvi­de front på top­mo­del­len gør sam­men med den tyn­de alu­ram­me, at Aqua ser no­get me­re kost­bar ud, end smartp­ho­nes til 1.500 kro­ner nor­malt gør.

I brug op­le­ves den hel­ler ik­ke som bil­lig. Den ene­ste re­el­le be­gra­ens­ning vi fandt, var hukom­mel­sen, der med si­ne 8 GB kan gø­re det nød­ven­digt at sup­ple­re med et mi­croSD kort, for at få plads til vi­deo­op­ta­gel­ser og fo­tos.

Xpe­ria M4 Aqua lig­ger godt og sik­kert i hån­den, og skul­le den fal­de i van­det, over­le­ver den og­så det.

Vi op­le­ver den som kvik uden at va­e­re dybt im­po­ne­re­de over ha­stig­he­den. Til gen­ga­eld er ska­er­men blandt de bed­ste i ka­te­go­ri­en, og ka­me­ra­et er det klart bed­ste. Her kan du ta­ge bil­le­der i flot kva­li­tet – de har saft, kraft og de­tal­jer i far­ver­ne og end­da i de sva­e­re skyg­ger. Her er vi på ni­veau med ka­me­ra­er­ne i den dy­re smartp­ho­ne-ka­te­go­ri.

Kva­li­tet­sind­tryk

******

Bru­ger­ven­lig­hed

******

Funk­tio­ner

******

Ydel­se

******

Pris

******

Sam­let vur­de­ring

******

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.