HTC One A9 – 4.990 kr.

BT - - FORBRUG -

Før­ste med An­droid 6.0 HTCs nye A9 har få­et sma­ek i pres­sen for at vil­le ef­ter­lig­ne Ap­ples iPho­ne 6, men bort­set fra bag­pla­den, der kan min­de om Ap­ples, er der alt­så ik­ke det sto­re at kom­me ef­ter. Og A9 kan sag­tens stå på eg­ne ben.

Der er ta­le om en high ends­martp­ho­ne, og det op­le­ver du fra før­ste fa­erd, du har den i hån­den. A9 fø­les ba­re la­ek­ker og over­gås her kun af Samsung og iPho­ne 6S. Bag­pla­den er ud­ført i flot me­tal, og ska­er­men står ek­stremt godt. Der­for er det lidt ae­r­ger­ligt, at bun­den med den ud­fra­e­se­de knap ik­ke er så ele­gant

Ydel­se

******

Pris

******

Sam­let vur­de­ring

******

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.