Ap­ple iPho­ne 6S – 5.799 kr.

BT - - FORBRUG -

Ny tryk­funk­tion – sta­erk i brug Det har ta­get kon­kur­ren­ter­ne man­ge år at ind­hen­te Ap­ples iPho­ne. Men den nye va­ri­ant – 6S – har kun få for­bed­rin­ger i for­hold til den ud­ma­er­ke­de 6er, der kom for et år si­den. Ka­me­ra­et er ble­vet bed­re, pro­ces­soren hur­ti­ge­re, og så har man brugt en sta­er­ke­re me­tal­le­ge­ring på bag­si­den.

Det er dog i brug, at iPho­ne 6S vin­der. Er du til iOS-sty­re­sy­ste­met, vil du el­ske den in­tu­i­ti­ve be­tje­ning, der gør det let at fin­de al­ting.

Ydel­se

******

Pris

******

Sam­let vur­de­ring

******

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.