Lukas Gra­ham ta­ger USA med storm

BT - - KULTUR -

MU­SIK

F.eks. fra den ame­ri­kan­ske fo­to­graf Mi­cha­el Ke­el, der ro­ser Lukas Gra­ham for tek­sten i ’7 Years’ for, at ’det er fedt i dis­se da­ge at hø­re en sang, der fak­tisk bå­de gi­ver me­ning og har sub­stans. I ste­det for de fle­stes tek­ster, der of­test hand­ler om at fe­ste igen­nem, bli­ve rig og få sex.’

I den sam­me tråd har fle­re - isa­er dan­ske­re bo­sat i USA - lagt links ind med an­dre af Lukas Gra­hams san­ge til dem, der midt i be­gej­strin­gens rus ik­ke for­står, at de al­drig har hørt om det­te band før.

Alt i alt ty­der det ab­so­lut på, at den godt fi­re mi­nut­ter lange op­tra­e­den hos den po­pu­la­e­re ame­ri­kan­ske tal­ks­howva­ert Co­nan O’Bri­en kan ka­ste det helt sto­re gen­nem­brud af sig for Lukas Gra­ham i USA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.