Pop­grup­pe mista­enkt for se­x­ar­bej­de

BT - - KULTUR -

Den syd­kore­an­ske pop­grup­pe Oh My Girl fik sig lidt af en over­ra­skel­se, da den an­kom til luft­hav­nen i Los An­ge­les. Grup­pen blev til­ba­ge­holdt i 15 timer i den ame­ri­kan­ske luft­havn, og be­grun­del­sen var ik­ke den mest flat­te­ren­de.

»Det la­der til, at de har mista­enkt dem for at va­e­re se­x­ar­bej­de­re,« forta­el­ler en re­pra­e­sen­tant for po­p­grup­pen, iføl­ge BBC.

De ot­te med­lem­mer af den syd­kore­an­ske grup­pe er mel­lem 16 og 21 år, og de var ta­get til USA for at sky­de cover­bil­le­det til de­res kom­men­de al­bum. Da tol­den gen­nem­gik grup­pens kuf­fer­ter var de der­for ful­de af fan­ta­si­ful­de kostu­mer og re­k­vi­sit­ter. Og det fik til­sy­ne­la­den­de myn­dig­he­der­ne til at tro, at der var ta­le om en grup­pe se­x­ar­bej­de­re.

Ef­ter at ha­ve va­e­ret til­ba­ge­holdt af myn­dig­he­der­ne fløj den syd­kore­an­ske grup­pe, der de­bu­te­re­de i år med sing­len ’Cupid’, til­ba­ge til hjem­lan­dets ho­ved­stad Seoul. Der blev ik­ke no­get cover­bil­le­de ud af den lange fly­ve­tur til USA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.