Sto­re test

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ments mil­li­ar­dind­sprøjt­ning i Pa­ris Saint-Ger­main i 2012, som si­den da har ført til tre fran­ske mester­ska­ber på stri­be og gjort klub­ben til en af de ri­ge­ste i ver­den, la­der Cham­pions Le­ague-suc­ce­sen sta­dig ven­te på sig.

Mansours tå­l­mo­dig­hed er dog ik­ke la­en­ge­re, end at Ni­els Chri­sti­an Frederiksen spår, at ma­na­ger Ma­nu­el Pel­le­gri­ni er for­tid i klub­ben fra na­e­ste sa­e­son, na­e­sten uan­set hvor­dan re­sten af sa­e­so­nen for­lø­ber:

»Der er stor tå­l­mo­dig­hed i Man­che­ster Ci­ty, og det er et lang­sig­tet pro­jekt for Sheik Mansour. Det kan man se på in­ve­ste­rin­ger­ne i et nyt aka­de­mi og byg­ge­ri­et af 50.000 al­me­ne bo­li­ger. Men tå­l­mo­dig­he­den er op­brugt for ma­na­ge­rens ved­kom­men­de. Der er ik­ke til­lid til Ma­nu­el Pel­le­gri­ni fra le­del­sen. Hans tak­tik har fejl­et for man­ge gan­ge, og hol­det sej­ler rundt li­ge nu. Der­u­d­over er der var­me ryg­ter om in­ter­es­se for at til­knyt­te Pep Gu­ar­di­o­la som ma­na­ger fra na­e­ste sa­e­son, og jeg tror, det ene­ste, der kan sik­re Pel­le­gri­nis sa­e­de, er, hvis han vin­der Cham­pions Le­ague. Det er det ene­ste, det ga­el­der om for klub­ber med den slags pen­ge­sta­er­ke folk i ryg­gen,« si­ger han.

FC MIDTJYL­LANDS MU­LI­GE MOD­STAN­DE­RE FRA EU­RO­PA LE­AGUE BRA­GA (PORTU­GAL): – GRUPPEVINDERNE, SOM AL­LE ER Vandt Grup­pe F for­an SE­E­DE­DE: Mar­seil­le, Slovan Li­be­rec og Gro­nin­gen. LA­ZIO (ITA­LI­EN): Vandt Grup­pe G for­an St.-Étien­ne, Dni­pro og Ro­sen­borg. LOKO­MO­TIV MOSKVA (RUSLAND): Vandt Grup­pe H for­an Spor­ting Lis­sa­bon, Besik­tas og Skën­der­beu. FC BA­SEL (SCHWEIZ): Vandt Grup­pe I for­an Fi­o­ren­ti­na, Lech Poz­nan og Be­le­nen­ses. TOT­TEN­HAM (ENG­LAND): MOL­DE (NOR­GE): Vandt Grup­pe A for­an Fe­ner­ba­h­ce, Ajax og Cel­tic. LI­VER­POOL (ENG­LAND): Vandt Grup­pe B for­an Sion, Rubin Ka­zan og Bor­deaux. FC KRAS­NO­DAR (RUSLAND): Vandt Grup­pe C for­an Dort­mund, PAOK og Ga­ba­la. RA­PID WI­EN (ØSTRIG): Vandt Grup­pe E for­an Vil­lar­re­al, Vik­to­ria Plzen og Di­na­mo Minsk.

DE ER MED I BOW­LEN I CL-LOD­TRA­EK­NIN­GEN

SE­E­DE­DE:

Re­al Madrid Wol­fsburg At­léti­co Madrid Man­che­ster Ci­ty FC Bar­ce­lo­na FC Bay­ern Mün­chen Chel­sea Ze­nit Skt. Pe­ters­borg

HOLD FRA SAM­ME

na­tion og sam­me grup­pe kan ik­ke mø­des i ot­ten­de­dels­fi­na­len. Des­u­den kan Ze­nit og Dy­na­mo Kiev ik­ke

tra­ek­ke hin­an­den. SCHAL­KE (TYS­KLAND): Vandt Grup­pe K for­an Spar­ta Prag, Aste­ras Tripoli og Apo­el. AT­HLE­TIC BIL­BAO (SPANIEN): Vandt Grup­pe L for­an Augs­burg, Par­tizan Beo­grad og AZ Alk­maar. * NAPOLI ER OG­SÅ se­e­det, men dem kan FCM ik­ke tra­ek­ke, da de gik vi­de­re fra sam­me grup­pe. FRA CHAM­PIONS LE­AGUE DE FI­RE BED­STE TRE­E­RE, SOM AL­LE ER SE­E­DE­DE: FC POR­TO (PORTU­GAL): Blev tre­er i Grup­pe G bag Chel­sea og Dy­na­mo Kiev (Mac­ca­bi slut­te­de sidst).

USEEDEDE:

Pa­ris Saint-Ger­main PSV Eind­ho­ven Ben­fi­ca Ju­ven­tus AS Ro­ma Ar­se­nal Dy­na­mo Kiev Gent

MU­LI­GE SCE­NA­RI­ER

DEN NA­TIO­NA­LE:

VfL Wol­fsburg - Gent – for­di Ni­ck­las Bendt­ner (hvis han spil­ler) vil stå di­rek­te over for Las­se Ni­el­sen ...

DET KU’ VA­E­RE SJOVT:

Bar­ce­lo­na - PSG – for­di vi ger­ne vil se Zla­tan Ibra­him­ovic mø­de Bar­ce­lo­na igen ...

DEN OP­LAG­TE:

Re­al Madrid - Gent – for­di Re­al Madrid altid tra­ek­ker den nem­me­ste mod­stan­der ...

DEN MÅ­L­LØ­SE:

At­léti­co Madrid - Ju­ven­tus – for­di de hver­ken sco­rer el­ler luk­ker så man­ge ind ...

DEN KE­DE­LI­GE:

Ze­nit - PSV Eind­ho­ven – for­di du ik­ke kom­mer til at ta­en­de for den ...

DEN HIPSTERAGTIGE:

Ro­ma - At­léti­co Madrid – for­di det er fedt at kun­ne li­de dem, selv om de ik­ke er no­get sa­er­ligt ...

DEN PI­VÅB­NE:

Chel­sea - Ju­ven­tus – for­di du hel­ler ik­ke kan si­ge, hvem der vil vin­de ... OLYM­PI­AKOS (GRA­E­KEN­LAND): Blev tre­er i Grup­pe F bag Bay­ern Mün­chen og Ar­se­nal (Di­na­mo Za­greb slut­te­de sidst). MAN­CHE­STER UNI­TED (ENG­LAND): Blev tre­er i Grup­pe B bag Wol­fsburg og PSV Eind­ho­ven (CSKA Moskva slut­te­de sidst). BAY­ER LE­VER­KU­SEN (TYS­KLAND): Blev tre­er i Grup­pe E bag FC Bar­ce­lo­na og Ro­ma (Ba­te Bo­risov slut­te­de sidst).

1/16-FI­NA­LER­NE SPIL­LES 18. og 25. fe­bru­ar. De se­e­de­de hold

spil­ler hjem­me i re­tur­kam­pen

Vandt Grup­pe J for­an An­der­le­cht, AS Mo­na­co og Qa­ra­bag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.