DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det var gi­vet­vis de fa­er­re­ste, der hav­de fo­re­stil­let sig, at Lei­ce­ster ef­ter 15 run­der vil­le fø­re Pre­mi­er Le­ague.

Men en Od­dset-spil­ler hos Dan­ske Spil hav­de et sa­er­de­les godt øje til Lei­ce­ster. Så­le­des pla­ce­re­de han i star­ten af novem­ber 500 kro­ner på Lei­ce­ster til at vin­de Pre­mi­er Le­ague til od­ds 1.000 - og selv om der selv­føl­ge­lig er lang vej hjem, så er spil­le­ren kom­met be­tra­ge­ligt me­get na­er­me­re den hal­ve mil­li­on kro­ner i ge­vinst.

Så­le­des står Lei­ce­ster i skri­ven­de stund blot i od­ds 28 på at vin­de Pre­mi­er Le­ague - og et godt re­sul­tat i af­ten vil brin­ge dem end­nu la­en­ge­re ned i od­ds.

Yder­li­ge­re to Od­dset-spil­le­re var fak­tisk end­nu me­re for­ud­se­en­de, idet de al­le­re­de før sa­e­son­star­ten tog et spil på, at Lei­ce­ster vil­le lø­be med gul­det til od­ds 2.000 - og sam­let set vil Dan­ske Spil ud­be­ta­le over to mio. kro­ner ved Lei­ce­ster-guld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.