1,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lei­ce­ster er nor­malt et hold, der spil­ler frisk til, men som man så i kam­pen mod Man. Uni­ted, så kan de og­så godt fin­de ud af at for­sva­re et re­sul­tat hjem. Ef­ter den for­fa­er­de­li­ge sa­e­son­start, har Chel­sea i den grad få­et styr på de­fen­si­ven, mens det til gen­ga­eld hal­ter ge­val­digt of­fen­sivt. Til­med er Thi­baut Cour­tois til­ba­ge igen ef­ter sin ska­des­pau­se, hvil­ket kun skal styr­ke Chel­seas de­fen­siv og mon ik­ke José Mourin­ho trods alt har fun­det ud af, at han ik­ke skal gi­ve Lei­ce­ster alt for me­get ba­grum at spil­le i. Det kun­ne godt lig­ne en af­fa­e­re uden ret man­ge mål.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.