Brø­let Snød han sin ven?

BT - - NYHEDER -

5. de­cem­ber 2015 trak BT 22 ar­tik­ler af jour­na­li­sten Mi­cha­el Qu­res­hi til­ba­ge, for­di de in­de­holdt op­dig­te­de nav­ne. Sam­ti­dig sat­te vi en un­der­sø­gel­se i gang, der skal vur­de­re Mi­cha­el Qu­res­his sam­le­de jour­na­li­sti­ske pro­duk­tion i Ber­ling­s­ke Me­dia. Ind­til un­der­sø­gel­sen er af­slut­tet, har che­fre­dak­tio­nen in­gen kom­men­ta­rer til nye op­lys­nin­ger, der måt­te kom­me frem. Si­de­lø­ben­de har vi sat et hold jour­na­li­ster til at un­der­sø­ge sa­gen, og de vil i den kom­men­de tid dæk­ke sa­gen i BT. Op­lys­nin­ger fra det­te ar­bej­de vil selv­føl­ge­lig og­så ind­gå i den sam­le­de un­der­sø­gel­se.

Che­fre­dak­tio­nen Olav Skaa­ning An­der­sen

og Karl Erik Stou­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.