Uni­ted

BT - - NYHEDER -

Alt­så, så­dan i sport­s­lig for­stand var det vel ik­ke en drøm­me­lod­træk­ning for FC Midtjyl­land med Man­che­ster Uni­ted på Eu­ro­pa Le­ague- me­nu­en i næ­ste run­de. I vil da ger­ne vi­de­re, ikk?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.