Guide til sik­ker fær­den på net­tet KRE­DIT­KORT

BT - - NYHEDER -

RÅD: RÅD: Tjek, at det er en sik­ker for­bin­del­se, når du hand­ler i en webs­hop. I din brow­sers adres­se­felt kan du se, om we­badres­sen star­ter med » htt­ps « . S’et for­tæl­ler, at der er en sik­ker for­bin­del­se mel­lem din com­pu­ter og net­bu­tik­ken. I de fl este brow­se­re kan du og­så se en hæn­gelås i adres­se­fel­tet.

RÅD:

Iprak­sis hæ­ver du via en app på din te­le­fon pen­ge på din bank­kon­to og sen­der dem til en an­den mo­bil­te­le­fon, hvor­fra de via en app bli­ver sat ind på mod­ta­ge­rens

kon­to.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.