Så sin far dræ­be 20 men­ne­sker

BT - - NYHEDER -

I 1984 så den 12 år gam­le ame­ri­kan­ske Ze­lia Hu­ber­ty sin far sky­de 40 men­ne­sker hvoraf 20 dø­de. Nu ta­ler hun for før­ste gang ud om epi­so­den.

James Hu­ber­ty for­lod sin dat­ter og kør­te hen til den lo­ka­le McDo­nald’s 18. juli 1984 i Ca­li­for­ni­en. Her med­brag­te han en pi­stol, en ma­skin­pi­stol, og et hag­l­ge­vær. Hu­ber­tys of­re var mel­lem seks måneder og 74 år gam­le. Myn­dig­he­der­ne send­te et 60 mand stort SWAT- hold af­sted, der skød og dræb­te Hu­ber­ty, eft er der var gå­et 70 mi­nut­ter.

» Der går ik­ke en dag, hvor jeg ik­ke tæn­ker over det. Nog­le gan­ge kan en lyd el­ler tem­pe­ra­tu­ren brin­ge min­det frem. Så ser jeg det he­le ske igen, « si­ger Ze­lia Hu­ber­ty til Vo­ca­tiv. com.

Hun så sin 41- åri­ge far gå amok på de uskyl­di­ge men­ne­sker - her­i­blandt fl ere hun kend­te per­son­ligt, da det var un­der 200 me­ter fra hen­des barn­doms­hjem.

» Hvis jeg kun­ne rej­se til­ba­ge i ti­den, så vil­le jeg for­ment­lig dræ­be min far, før no­get af det her vil­le ske. «

Ze­lia Hu­ber­ty ar­bej­der nu som sy­geple­jer­ske, og hun ser det som en må­de at gø­re no­get godt, nu hvor hen­des far tog så man­ge uskyl­di­ge liv den skæb­nesvan­gre som­mer­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.