Po­li­ti­for­mand: ’ Ti­bet- sag plet­ter vo­res ry’

BT - - NYHEDER -

Po­li­ti­et bør ik­ke bru­ge krudt og res­sour­cer på at få fj er­net graf­fi ti og kridt­teg­nin­ger. Det me­ner Po­li­ti­for­bun­dets for­mand, Claus Ox­feldt, eft er at det er kom­met frem, at Kø­ben­havns Po­li­ti iføl­ge Ra­dio24­syv hy­re­de ren­gø­rings­sel­ska­bet ISS til at fj er­ne Ti­bet- graf­fi ti og kridt­teg­nin­ger un­der et ki­ne­sisk stats­be­søg i Dan­mark i 2012.

» Jeg har svært ved at se, at det er en op­ga­ve - og en ud­gift - for po­li­ti­et. Men le­del­sen i Kø­ben­havns Po­li­ti må snart be­gyn­de at for­kla­re sig, « si­ger han.

Un­der præ­si­dent Hu Jin­ta­os be­søg hy­re­de Kø­ben­havns Po­li­ti ser­vi­ce­sel­ska­bet ISS til at fj er­ne graf­fi ti og kridt­teg­nin­ger, der ud­tryk­te modstand mod Ki­nas un­der­tryk­kel­se af det ti­be­tan­ske folk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.