Tjek tem­pe­ra­tu­ren 2.

BT - - NYHEDER -

Det er sær­ligt vig­tigt, at kø­le­ska­bet har den rig­ti­ge tem­pe­ra­tur. Kål, grøn­ne kryd­derur­ter, grønt­sa­ger og svam­pe har jord­bak­te­ri­er, som ik­ke tå­ler me­get me­re den fem plus­gra­der, som er den nor­ma­le kø­le­sk­ab­stem­pe­ra­tur. Det er sær­ligt vig­tigt at tjek­ke tem­pe­ra­tu­ren ved ju­le­tid, hvor den kan på­vir­kes af, at man he­le ti­den har en mas­se va­rer, der ry­ger ind og ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.