Et over­fyldt kø­le­skab gør dig syg

BT - - NYHEDER -

KØ­LE­SKABS- HY­GIEJ­NE ved om­kring to gra­der i su­per­mar­ke­det, og den tem­pe­ra­tur skal ger­ne kun­ne hol­des, når man får va­rer­ne hjem, « si­ger Mi­cha­el René, og for­tæl­ler, at man ro­ligt kan la­de sod­vand, øl og syl­te­tøjs­glas stå i den øver­ste de­le af ska­bet, hvor der ty­pisk vil væ­re var­mest.

Sta­tens Se­rum In­sti­tut op­le­ver et stør­re ud­brud af nor­ovirus – roskil­de­sy­ge – ved ju­le­tid, og den mang­len­de hy­giej­ne kan væ­re en den sto­re syn­der, un­der­stre­ger over­læ­ge Thea Fi­s­cher.

» Vi er me­re sam­men, og ju­le­buf­fe­ter kan væ­re sto­re smit­tekil­der, « si­ger Thea Fi­s­cher fra Sta­tens Se­rum In­sti­tut.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.