Ik­ke alt skal op­be­va­res i kø­le­ska­bet 3.

BT - - NYHEDER -

Hvis va­rer ik­ke står på køl i su­per­mar­ke­det, så be­hø­ver de hel­ler ik­ke at gø­re det hjem­me i kø­le­ska­bet. Man kan spa­re en mas­se strøm på det, og det er pen­ge li­ge ned i lom­men. Man skal væ­re op­mærk­som på, at va­rer ik­ke tå­ler stu­et­em­pe­ra­tu­rer, når em­bal­la­gen først er åben. Men so­da­vand, øl og syl­te­tøjs­glas kan man ro­ligt op­be­va­re et an­det sted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.