Ned­køl ma­den or­dent­ligt 4.

BT - - NYHEDER -

Man skal afk øle til­be­redt mad til un­der 10 gra­der, in­den der er gå­et tre timer. Det er vig­tigt, for­di bak­te­ri­er­ne har rig­tig go­de vækst­be­tin­gel­ser mel­lem tem­pe­ra­tu­rer­ne 10 og 65 gra­der. Stil­ler man varmt mad i kø­le­ska­bet, kan det selv­føl­ge­lig på­vir­ke den øv­ri­ge mad. Og man skal smi­de ma­den ud, hvis ik­ke tem­pe­ra­tu­ren kom­me un­der 10 gra­der på tre timer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.