Hold or­den 1.

BT - - NYHEDER -

Råt kød og fi sk skal stå på den ne­der­ste hyl­de, hvor der er mest koldt. Fisk bli­ver ty pisk op­be­va­ret ved om­kring to gra­der i su­per­mar­ke­det, og den tem­pe­ra­tur skal ger­ne kun­ne hol­des, når man kom­mer hjem. Ri­sen­grød og risa­la­man­de har og­så bedst af at bli­ve pla­ce­ret ne­derst. Rød­kål i bøt­te kan man til gen­gæld trygt op­be­va­re på øver­ste hyl­de i kø­le­ska­bet, hvor det er var­mest.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.