Bu­su­lyk­ke ko­ster over 40 po­li­ti­folk li­vet

BT - - NYHEDER -

AR­GEN­TI­NA Mindst 41 po­li­ti­folk er ble­vet dræbt i Ar­gen­ti­na ved en bu­su­lyk­ke. Det si­ger lo­ka­le em­beds­mænd i den nord­li­ge Sal­taprovins, hvor ulyk­ken er sket.

Kort for­in­den sag­de Er­ne­sto Fl­o­res, chef for red­ning­s­tje­ne­sten, til den lo­ka­le ra­dio­sta­tion La Red, at dødstal­let var på om­kring 30.

» Mel­lem 50 og 60 græn­se­vag­ter var om bord. Nog­le er sta­dig fan­get, « sag­de han vi­de­re.

Det er end­nu uvist, hvor­dan tra­ge­di­en op­stod, men bus­sen faldt om­kring 15 me­ter ned i et udtør­ret flod­le­je.

Det be­kræf­ter Gustavo So­lis, som er borg­me­ster i Ros­a­rio de la Fron­te­ra i den nord­li­ge provins. Bus­sen var en del af en ka­ra­va­ne på tre, som kør­te med po­li­ti­folk.

Af end­nu uvis­se år­sa­ger mi­ste­de chauf­før­en kon­trol­len over bus­sen, da den var ved at kryd­se en bro, og faldt ned i et flod­le­je, ly­der det i en ud­ta­lel­se fra po­li­ti­et.

Iføl­ge So­lis er vej­en, hvor ulyk­ken fandt sted, kendt for at væ­re i en rin­ge til­stand.

» De af os, som ken­der om­rå­det, for­sø­ger at und­gå at kø­re der om nat­ten, « si­ger So­lis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.