Nej, vi skal altid vær­ne liv, for liv har vær­di

BT - - DEBAT -

THO­MAS PLOUG

at man gør en hel mas­se for at red­de for tid­ligt fød­te børn. Vo­res sund­heds­væ­sen hvi­ler på et prin­cip om at vær­ne liv, og vi skal gø­re rig­tig me­get for at red­de liv. Vi skal altid vær­ne liv, for liv har en vær­di i sig selv. Og vo­res til­lid til sund­heds­væ­se­net er afh æn­gig af, at vi ved, at det vær­ner vo­res liv. Hvis man ik­ke vil gø­re alt for at red­de liv, så er det, for­di der kom­mer an­dre in­ter­es­ser ind – f. eks. øko­no­mi­ske.

UD­GANGS­PUNK­TET SKAL VÆ­RE,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.