Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Den­nis Kri­sten­sen Kløft en mel­lem eli­ten og den al­min­de­li­ge dan­sker vok­ser uhyg­ge­ligt hur­tigt i dis­se år. En sta­dig bre­de­re og dy­be­re kløft mel­lem de, der har de­res på det tør­re, og de, der ik­ke blev født med en sølv­ske i mun­den. Jeg tror, at vi vil se fol­ke­li­ge op­rør og­så i frem­ti­den

For­mand for FOA, på ræ­son. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.