Bjer­re­huus mi­ster kø­re­kort for narko­kør­sel

BT - - NYHEDER -

Fo­to­mo­del og tv- ken­dis Oli­ver Bjer­re­huus fra­ken­des ret­ten til at kø­re bil i tre år og seks måneder for narko­kør­sel. Dom­men er af­sagt man­dag for­mid­dag eft er et kort rets­mø­de i Kø­ben­havns By­ret, hvor den til­tal­te ik­ke selv var mødt op. På Oli­ver Bjer­re­huus’ veg­ne kun­ne ad­vo­kat Mar­tin Leth Han­sen op­ly­se, at hans 40- åri­ge kli­ent er­kend­te sig skyl­dig. An­kla­ge­myn­dig­he­den lig­ger da og­så in­de med en blod­prø­ve, der be­vi­ser, at Oli­ver Bjer­re­huus hav­de ko­kain i blo­det, da han tid­ligt om mor­ge­nen 6. fe­bru­ar blev stop­pet af po­li­ti­et på Nør­re­bro i Kø­ben­havn. Oli­ver Bjer­re­huus har ik­ke lagt skjul på, at han og­så har rø­get hash og ta­get ko­kain ved fl ere lej­lig­he­der. Han kal­der sig selv stor­for­bru­ger af først­nævn­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.