Me­di­na og mo­delkæ­re­sten går fra hin­an­den

BT - - NYHEDER -

Mik­kel og jeg har be­slut­tet, at vo­re ve­je skal skil­les. Jeg el­sker ham af he­le mit hjer­te, og vi vil altid væ­re en del af hin­an­dens liv. Med de ord og et bil­le­de, der vi­ser par­ret sam­men, for­tæl­ler po­p­stjer­nen Me­di­na på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram, at hun og mo­del­len Mik­kel G. Jen­sen ik­ke læn­ge­re er kæ­re­ster.

Det sam­me gør mo­del­len, der bru­ger de sam­me ven­din­ger på sin In­s­ta­gram- pro­fi l til at for­tæl­le om­ver­de­nen, at han ik­ke læn­ge­re er sam­men med den dan­ske hitsan­ge­r­in­de. Par­ret, der mød­tes til en fest un­der mo­deu­gen i Kø­ben­havn i au­gust 2014, stod frem som kæ­re­ster sam­me eft er­år. Her brug­te Me­di­na og­så In­s­ta­gram til at for­tæl­le om­ver­de­nen om sin nye fl am­me, der er ot­te år yn­gre end san­ge­r­in­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.