Her er BTs fa­vo­rit­ter i Cham­pions Le­ague- ot­ten­de­dels­fi na­ler­ne

BT - - SPORTEN -

I går blev der truk­ket lod til ot­ten­de­dels­fi - na­ler­ne i Cham­pions Le­ague.

De hold, der står nævnt først, har hjem­me­ba­ne i før­ste kamp, der spil­les 16., 17., 23. og 24. fe­bru­ar, og re­tur­kam­pe­ne spil­les 8., 9., 15. og 16. marts. Dan­skero­p­gør og en drøm­me­lod­træk­ning for Ni­ck­las Bendt­ner og co. Selv om Gent im­po­ne­re­de i grup­pe­spil­let, hvor Va­len­cia og Ly­on blev di­stan­ce­ret, bli­ver Wol­fsburg for stor en mund­fuld. Ty­sker­ne går sik­kert vi­de­re. CHANCEVURDERING: 30/ 70 Ro­ma har en de­fen­siv, der i den grad er til at ta­le med. Det be­vi­ste ita­li­e­ner­ne i grup­pe­spil­let, hvor kun vo­res nye land­stræ­ner, Åge Ha­rei­de, og hans Malmö FF- hold luk­ke­de fl ere mål ind. Dét ud­nyt­ter Ro­nal­do og co. CHANCEVURDERING: 30/ 70 Da de to klub­ber mød­tes i sam­me run­de sid­ste år, var Chel­sea, der si­den blev en­gelsk me­ster, fa­vo­rit. Det var dog PSG, der gik vi­de­re. I år har fransk­mæn­de­ne fa­vo­rit­vær­dig­he­den, men Ha­zard og co. er ufor­ud­si­ge­li­ge. CHANCEVURDERING: 55/ 45 Det er næ­sten synd for Ar­se­nal. Hol­det når kno­ck­out- fa­sen – og så ven­ter et af Eu­ro­pas bed­ste hold. Så­dan er det hver gang. Ar­se­nal når her­til og ik­ke læn­ge­re. Så­dan bli­ver det og­så i år. Bar­ce­lo­na går vi­de­re. CHANCEVURDERING: 20/ 80

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.