LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det var lidt af en drøm­me­lod­træk­ning for FC Midtjyl­land.

Den en­gel­ske gi­gant Man­che­ster Uni­ted kom­mer for­bi MCH Are­na, og med tan­ke på, at de dan­ske me­stre al­le­re­de har eks­pe­de­ret Sout­hamp­ton ud af Eu­ro­pa Le­ague, kan der må­ske li­ge­frem væ­re mu­lig­he­der for en over­ra­skel­se.

Nej, si­ger book­ma­ker­ne. Selv om Man­che­ster Uni­ted ik­ke spil­ler over­be­vi­sen­de, skal der et min­dre mira­kel til, før FC Midtjyl­land går vi­de­re. Bed­ste od­ds på Uni­ted- avan­ce­ment er så­le­des Ti­pi­co med 1,20, mens Bet25 slet in­gen til­tro har til FC Midtjyl­land og gi­ver he­le 11 gan­ge pen­ge­ne på, at ’ Ul­ve­ne’ slår Man­che­ster Uni­ted ud.

» Det bli­ver me­get svært for FCM, og det er unæg­te­lig svært at se dem gå vi­de­re, men lad os ta­ge den op­ti­mi­sti­ske hat på og hå­be på end­nu en fl ot præ­sta­tion af FCM, « ud­ta­ler Ja­cob Ni­el­sen fra Ti­pi­co.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.