2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Be­tis vandt det før­ste opgør med 2- 0, så hol­det står med gan­ske glim­ren­de mu­lig­he­der for at gå vi­de­re til næ­ste run­de i den span­ske po­kal­tur­ne­ring. Selv ne­der­lag på 0- 1, 1- 2 og 1- 3 sik­rer an­da­lu­si­er­ne vi­de­re avan­ce­ment, så i for­vej­en bør Spor­ting væ­re gan­ske pæn fa­vo­rit på eget græs i aft en. Læg der­til, at Be­tis har kæm­pe lo­ka­l­op­gør mod ær­kefj en­der­ne fra Se­vil­la al­le­re­de på lør­dag, så det vil gi­ve god me­ning, hvis gæ­ster­ne væl­ger at spa­re en ræk­ke pro­fi ler med hen­blik på det pre­sti­ge­fyld­te opgør. Fint od­ds på 1- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.