2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det vir­ker en smu­le over­ra­sken­de, at man får så pæn en be­ta­ling på få mål i det­te opgør. Si­den Co­dy Ku­nyks ska­de har Gen­toft e væ­ret et ud­præ­get må­l­fat­tigt hold, og seks af de se­ne­ste syv kam­pe er da og­så gå­et un­der linj­en. Aal­borg har sta­dig Chri­stop­her Frederiksen i ka­ran­tæ­ne og har blot sco­ret tre gan­ge i de to før­ste kam­pe uden ham, mens man mod­sat vi­ste over­ra­sken­de go­de de­fen­si­ve kva­li­te­ter i Saxo Bank Are­na se­ne­st. Aal­borg har en ten­dens til at gå helt ned i ude­kam­pe, men al­li­ge­vel er det svært at se, at det­te skul­le ud­vik­le sig til en må­l­fest.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.