Ter­r­ortrus­len af­ta­get

BT - - NYHEDER -

BE­RED­SKAB Ef­ter en må­ned på det na­est­hø­je­ste ni­veau sa­en­ker Rigs­po­li­ti­et be­red­ska­bet til det tred­je­hø­je­ste ni­veau igen. Det op­ly­ser Rigs­po­li­ti­et i en pres­se­med­del­el­se.

Be­red­skabs­ni­veau­et blev ha­e­vet til ’mar­kant for­hø­jet be­red­skab’ 17. novem­ber ef­ter ter­r­or­an­gre­be­ne i Pa­ris 13. novem­ber. Det var før­ste gang no­gen­sin­de, at dansk po­li­ti gik op i det na­est­hø­je­ste ni­veau, og det ske­te med Rigs­po­li­tiets ord ’på grund af den uaf­kla­re­de si­tu­a­tion i en ra­ek­ke eu­ro­pa­ei­ske lan­de ef­ter ter­r­or­an­gre­bet i Pa­ris’.

For bor­ger­ne vil aen­drin­gen ik­ke be­ty­de det sto­re, og man vil na­ep­pe be­ma­er­ke, at der er sket en for­an­dring, da aen­drin­gen kun hand­ler om po­li­tiets be­red­skab.

SIKKERHEDSNIVEAUER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.