Til­ta­les for at til­slut­te sig Is­la­misk Stat

BT - - NYHEDER -

En ung mand, der har va­e­ret i Sy­ri­en, er ble­vet til­talt for at til­slut­te sig be­va­e­gel­sen Is­la­misk Stat (IS) for at be­gå ter­ror.

Man­den ri­si­ke­rer at bli­ve fra­kendt sit dan­ske stats­bor­ger­skab og en straf på me­re end fi­re års fa­engsel, hvis han fin­des skyl­dig.

Den 23-åri­ge mand har va­e­ret va­re­ta­egts­fa­engs­let si­den marts ved Ret­ten i Glo­strup, og tirs­dag op­ly­ser an­kla­ge­myn­dig­he­den, at der er rejst til­ta­le. Det er ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V), der har nik­ket til en indstil­ling fra an­kla­ge­myn­dig­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.