Stjer­ne­krig

BT - - NYHEDER -

GA­LAK­TISK PRE­MI­E­RE Storm­troo­per, Je­di-rid­de­re og kend­te dan­ske­re val­far­te­de i af­tes til shop­ping­cen­tret Fi­ske­tor­vet i Kø­ben­havn, der var for­vand­let til no­get fra en fjern, fjern ga­lak­se. Det er lidt over ti år si­den, der sidst var pre­mi­e­re på en Star Wars-film, og der­for var hy­pen stor, da den sy­ven­de og la­en­ge ven­te­de Star Wars-film ’The For­ce Awa­kens’ i af­tes fik pre­mi­e­re i Ci­ne­maxx­bi­o­gra­fen på Fi­ske­tor­vet. De­di­ke­re­de fans, kla­edt ud som Storm­troo­per, Darth Va­der og kvin­der iført hvi­de kjo­ler og fri­ka­del­ler som prin­ses­se Leia vrim­le­de i bi­o­gra­fen, hvor la­ser­ka­no­ner imi­te­re­de de be­røm­te lys­sva­erd fra fil­men, mens Ti­vo­ligar­den, der var lånt til lej­lig­he­den, hav­de la­ert sig det li­ge­så be­røm­te te­ma fra fil­men. Før­ste skud fra Dis­ney Fil­men er den sy­ven­de i ra­ek­ken, si­den den før­ste film i 1977, men den før­ste i ra­ek­ken af tre nye film, som Dis­ney­kon­cer­nen lo­ve­de, da man i 2012 køb­te sel­ska­bet Lucas­film af man­den bag kult­fil­me­ne, Ge­or­ge Lucas. På rol­le­li­sten til na­e­ste film i ra­ek­ken, som al­le­re­de er an­non­ce­ret til at få pre­mi­e­re i de­cem­ber

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.