Stjer­ne­trio

BT - - NYHEDER -

For før­ste gang si­den 1983 er det lyk­ke­des at for­e­ne de tre op­rin­de­li­ge ho­ved­per­so­ner i Star Wars-uni­ver­set: Har­ri­son Ford, der spil­ler Han So­lo, Car­rie Fis­her som prin­ses­se Leia og Mark Ha­mill som Luke Skywal­ker. Stjer­ne­trio­en med­vir­ker i den nye og sy­ven­de film i ra­ek­ken »The For­ce Awa­kens«, og de ga­e­ste­de al­le de rø­de lø­be­re, som blev rul­let ud un­der for­pre­mi­e­ren i USA man­dag af­ten. Her blev fil­men vist un­der et tårn­højt sik­ker­heds­op­bud i tre ud­valg­te bi­o­gra­fer i Los An­ge­les, her­i­blandt den hi­sto­ri­ske bi­o­graf Chin­e­se The­a­tre på Hol­lywood Bou­le­vard. VIP-ga­e­ster og an­mel­de­re fik lov til at se vis­nin­gen før den egent­li­ge pre­mi­e­re med løf­te om, at de vil­le hol­de plot­tet hem­me­ligt, til re­sten af ver­den kan se med fra i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.