Can­na­bis og gigtsmerter

BT - - DEBAT -

ME­DI­CINSK CAN­NA­BIS I BT den 13. de­cem­ber er jeg ci­te­ret for at si­ge, at ’me­di­cinsk can­na­bis har en god ef­fekt på pa­tien­ter, der har rig­tig man­ge smer­ter på grund af kro­nisk led­degigt.’

Ci­ta­tet står løs­re­vet, og det er der­for ik­ke da­ek­ken­de for min hold­ning el­ler den forsk­ning, der fin­des på om­rå­det: Der fin­des ik­ke vi­den­ska­be­lig evi­dens for, at me­di­cinsk can­na­bis hja­el­per mod smer­ter som føl­ge af led­degigt. Jeg vil­le øn­ske, at der gjor­de, men det er ik­ke til­fa­el­det.

Til gen­ga­eld hø­rer vi i Gigt­for­e­nin­gen of­te, at man­ge pa­tien­ter op­le­ver, at me­di­cinsk can­na­bis hja­el­per mod de­res gigtsmerter. Dis­se men­ne­skers er­fa­rin­ger skal vi na­tur­lig­vis lyt­te til, si­de­lø­ben­de med at der for­skes på om­rå­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.