Ja, el­lers kan vi ik­ke fi­nan­si­e­re vel­fa­er­den

BT - - DEBAT -

JA­COB HOL­BRAAD

be­stemt godt, at pen­sions­al­de­ren sa­et­tes op. Det er na­er­mest nød­ven­digt, for vi står i en si­tu­a­tion, hvor der er me­get sto­re pro­ble­mer med at fi­nan­si­e­re den of­fent­li­ge sek­tor, isa­er når vi kom­mer på den an­den si­de af 2025.

DET ER HELT

DEN­NIS KRI­STEN­SENS FOR­SLAG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.