Nu bli­ver Le­vako­vic snart sat fri i igen

BT - - NYHEDER -

Om 40 da­ge bli­ver den så­kald­te ’si­gø­j­ner­boss’ Gi­mi Le­vako­vic løsladt. Det op­ly­ser hans ad­vo­kat Mi­cha­el Juul Erik­sen til BT.

Det vak­te ra­ma­skrig, da lands­ret­ten be­slut­te­de at la­de Gi­mi Le­vako­vic bli­ve i Dan­mark. Nu kan ’si­gø­j­ner­bos­sen’ snart se frem til at gå rundt i ga­der­ne.

Til maj skal Hø­jeste­ret af­gø­re, om han skal ud­vi­ses, men in­den da bli­ver Gi­mi Le­vako­vic sat på fri fod.

»Han bli­ver løsladt om 40 da­ge. Han vil­le helst va­e­re løsladt i dag, men han er til­freds med, at han nu ved, at han kom­mer ud til sin fa­mi­lie igen,« si­ger Mi­cha­el Juul Erik­sen til BT.

46-åri­ge Gi­mi Le­vako­vic er en to­ne­an­gi­ven­de fi­gur i den be­ryg­te­de Le­vako­vic/Pe­tro­vic-fa­mi­lie, der reg­nes for en af de mest kri­mi­nel­le fa­mi­li­er i Dan­mark. Han blev for al­vor kendt i Dan­mark, da han stod frem i tv-pro­gram­met ’Si­gø­j­ner­bos­sen og hans be­ryg­te­de fa­mi­lie’.

Det er Rigs­ad­vo­ka­ten, der har be­slut­tet, at Gi­mi Le­vako­vic nu har af­so­net sin dom for ulov­lig vå­ben­be­sid­del­se og trus­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.