Hju­le­man­den ko

BT - - SUPERLIGA -

HJEM­ME IGEN

»Ja, selv­føl­ge­lig. Jeg har selv­føl­ge­lig ta­enkt ’der har jeg va­e­ret og vun­det dét, der er at vin­de’. Men det er no­get nyt. Det er en ny forta­el­ling og et nyt skridt. Jeg har mu­lig­hed for at ta­ge et nyt skridt. Det er en spe­ci­el hi­sto­rie, men jeg er må­ske lidt en en­tre­pre­nør. Det er spa­en­den­de, men selv­føl­ge­lig hav­de jeg over­vej­el­ser om­kring det at kom­me til­ba­ge til et sted, jeg har for­ladt, og hvor det er gå­et godt.«

ONSDAG 16. DE­CEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.