Dan­ske Spil tror på Hjul­mand-suc­ces

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Gårs­da­gens sto­re nyhed i dansk fod­bold var na­tur­lig­vis Kas­per Hjul­mands til­ba­ge­ven­den til Su­per­liga­en og op­kø­bet af FC Nord­s­ja­el­land.

Skal man tro Dan­ske Spil, så kom­mer Kas­per Hjul­mand til at bli­ve en suc­ces i det nord­s­ja­el­land­ske - gan­ske som sidst han var der.

I hvert fald faldt od­dse­ne på de va­ed­demål med FC Nord­s­ja­el­land in­vol­ve­ret ef­ter nyhe­den kom frem i går.

Så­le­des valg­te man at gå fra 1,90 på »over 40,5 po­int« til FCN til sam­me od­ds på »over 41,5 po­int« - el­ler sagt på en an­den må­de tror Dan­ske Spil på, at Kas­per Hjul­mand over 15 kam­pe kan skaf­fe mindst ét po­int me­re end man for­ven­te­de af Ola­fur Kri­stjans­son.

Od­dset på, at FCN slut­ter for­an OB gik og­så fra 2,20 til 2,00, mens det nu blot gi­ver 4,50 mod fem gan­ge pen­ge­ne tid­li­ge­re på da­gen i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.