2 , 20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er sva­ert at se, at Brauns­chweig skal va­e­re så un­der­tip­pe­de. Stutt­g­art er elen­digt kø­ren­de og er nu dum­pet ned på sid­ste­plad­sen i Bun­des­liga­en. Med TV-kamp mod Wol­fsburg lør­dag, som skal af­gø­re, om man over­vin­trer un­der stre­gen er spørgs­må­let, hvor hårdt man sat­ser på den­ne po­kal­kamp. Brauns­chweig er et af de bed­re hold i 2. Bun­des­liga og skul­le kun­ne møn­stre sta­er­ke­ste op­stil­ling. De har vist sig som et glim­ren­de om­stil­lings­hold og har fak­tisk va­e­ret bed­re ude end hjem­me, så fin va­er­di på, at Brauns­chweig mindst får uaf­gjort.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.