2,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er dyb kri­se i Ly­on. De se­ne­ste fem kam­pe i liga­en har blot ka­stet ét en­kelt po­int af sig, man er ude af Cham­pions Le­ague, og spil­ler­ne lig­ner no­gen, der men­talt al­le­re­de er gå­et på vin­ter­fe­rie. På et halv­tomt sta­dion kan man sag­tens se dem kik­se imod Tours. Ga­ester­ne har al­le­re­de slå­et An­gers fra top­pen af Li­gue 1 ud, og har vist som et sva­ert hold at slå med blot to ne­der­lag af 10 mu­li­ge på frem­med graes i Li­gue 2. Der er in­gen tvivl om, at Ly­on har det bed­ste hold og er fa­vo­rit­ter, men der bør hel­ler ik­ke va­e­re tvlvl om, at od­dsva­er­di­en er på Tours.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.