Dra­ma i af­ten Mul­le, vis os din in­dre jern­la­dy

HER ER LE­GEN­DER­NE I DAG

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Siska Si­mo­ne Bengts­son | sisb@bt.dk

Det er snart 18 år si­den, at de dan­ske hånd­bold­kvin­der for før­ste gang vandt VM. Det ske­te i Berlin med en sik­ker fi­na­le­sejr på 33-20 over Nor­ge og var kul­mi­na­tio­nen på en helt igen­nem su­ve­ra­en dansk slut­run­de. I 1990er­ne gav ‘de jern­hår­de la­di­es’ un­der­hol­den­de og ner­vepi­r­ren­de kam­pe. Men hvad er grun­den til, at vi sta­dig ta­ler om dem den dag i dag? Iføl­ge hånd­bol­d­eks­pert og kom­men­ta­tor ved TV2 Bent Ny­e­gaard var de no­get helt sa­er­ligt. Kvin­de­hånd­bol­den var na­er­mest lagt død, da tra­e­ner Ul­rik Wil­bek trå­d­te ind på sce­nen med en mas­se ta­lent­ful­de spil­le­re med stor ud­strå­ling.

»De var one of a kind. Der var al­le de klas­si­ske hi­sto­ri­er, vi hav­de bå­de bal­la­de­ma­ger­ne og de sø­de pi­ger. 90er-hol­det hav­de al­le in­gre­di­en­ser­ne til et sta­er­kt hold,« for­kla­rer Ny­e­gaard.

Fyldt med per­son­lig­he­der

»Hol­det var fyldt med in­di­vi­du­a­lis­me og per­son­lig­hed, og det har vi ik­ke i dag. Vi er et hold uden stjer­ner, og her lig­ger for­skel­len,« si­ger han og tror desva­er­re ik­ke på, at VM-gul­det bli­ver dansk i den­ne om­gang.

Bent Ny­e­gaard po­in­te­r­er dog, at der er ta­le om to helt for­skel­li­ge pe­ri­o­der.

»Hol­det fra 90er­ne hav­de ik­ke no­get at sam­men­lig­ne sig med, for­di her­re­lands­hol­det den­gang ik­ke fun­ge­re­de. Nu be­fin­der pi­ger­ne sig i en pe­ri­o­de, hvor her­rer­ne skin­ner igen­nem bå­de hold- og me­dal­je­ma­es­sigt. Så hi­sto­ri­e­forta­el­lin­gen bli­ver en helt an­den,« un­der­stre­ger Bent Ny­e­gaard og me­ner, at den dan­ske trup er fin, men uden det sam­me ta­lent, som den­gang Anja An­der­sen, Jan­ne Kol­ling og Anet­te Hof­f­mann skab­te be­gej­string in­den på ba­nen.

Hol­det var fyldt med in­di­vi­du­a­lis­me og per­son­lig­hed, og det har vi ik­ke i dag. Vi er et hold uden stjer­ner og her lig­ger for­skel­len Bent Ny­e­gaard, hånd­bol­d­eks­pert og kom­men­ta­tor

NAVN: JAN­NE KOL­LING Al­der: 47 år

Ci­vil­stand: Gift med Hen­rik Kol­ling Børn: Pi­ge 13 og dreng 9

Kar­ri­e­re: Ho­spi­ta­li­ty-me­d­ar­bej­der i den kom­merci­el­le af­de­ling på Dansk Hånd­bold For­bund.

Bo­pa­el: Lyng­by

Hånd­boldtil­knyt­ning: Spil­ler

old girls-hånd­bold i Vi­by

NAVN: TINA BØT­TZAU HAUNSTRUP Al­der: 44 år Ci­vil­stand: Gift med Ste­en Haunstrup Børn: To pi­ger Kar­ri­e­re: La­e­rer på Ege­sko­len i Fur­sø Kom­mu­ne Bo­pa­el: Kø­ben­havn Hånd­boldtil­knyt­ning: Spil­ler be­gra­en­set old­girls­hånd­bold

NAVN: HEL­LE KALDAL RI­ISA­GER (FØDT SI­MON­SEN) Al­der: 39 Ci­vil­stand: Bor sam­men med sin ka­e­re­ste/mand Børn: To børn. Pi­ge og dreng Kar­ri­e­re: Har ar­bej­det med mar­ke­ting Bo­pa­el: Vi­borg Hånd­boldtil­knyt­ning: Tra­e­ner et dren­ge­hold

NAVN: ANET­TE HOF­F­MAN Al­der: 44 år Ci­vil­stand: Gift med Hen­rik Hof­f­man Børn: Tre pi­ger (9,12,14) Kar­ri­e­re: Salgs­chef i JI sport Bo­pa­el: Jel­ling Hånd­boldtil­knyt­ning: Spil­ler old­girls-kam­pe en gang imel­lem

NAVN: TONJE KJA­ER­GAARD Al­der: 40 år Ci­vil­stand: Gift med Tho­mas Pe­ter­sen

Børn: To dren­ge på 9 og 6 år

Kar­ri­e­re: Sport­sko­or­di­na­tor på Ikast-Bran­de Gym­na­si­um

Bo­pa­el: Ikast Hånd­boldtil­knyt­ning: Sport­sko­or­di­na­tor på IkastBran­de Gym­na­si­um

NAVN: GITTE SUNESEN Al­der: 44 år Ci­vil­stand: Gift med Keld Vil­helm­sen Børn: An­na Fri­da og Las­se

Kar­ri­e­re: Ar­bej­der Ou­re sport og per­for­man­ce

Bo­pa­el: Sven­borg Hånd­boldtil­knyt­ning: Må­l­mand­stra­e­ner hos HCO Liga da­mer

NAVN:

SUS­AN­NE MUNK WIL­BEK Al­der: 48 år Ci­vil­stand: Gift med Ul­rik Wil­bek

Børn: To­bi­as Wil­bek, Ras­mus Wil­bek

Kar­ri­e­re: Sport­s­chef i Vi­borg HK

Bo­pa­el: Vi­borg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.