Trumps gol­fb ane får vind­møl­ler som na­bo

BT - - NYHEDER -

Stor­bri­tan­ni­ens hø­jeste­ret for­ka­ste­de onsdag den ame­ri­kan­ske præ­si­dent­kan­di­dat Do­nald Trumps an­mod­ning om ik­ke at byg­ge vind­møl­le­par­ker i nær­he­den af hans luk­suri­ø­se gol­fb ane i Skot­land.

Skot­lands re­ge­ring har gi­vet grønt lys til at byg­ge 11 hav­møl­ler på den nor­døst­li­ge kyst af Skot­land, hvil­ket har gjort den re­pu­bli­kan­ske præ­si­dent­kan­di­dat vred.

Han me­ner, at det vil øde­læg­ge ud­sig­ten fra de nær­lig­gen­de gre­ens på hans gol­fresort til man­ge mil­li­o­ner dol­lar.

Re­ak­tio­nen fra Trumps kon­tor kom promp­te.

Han me­ner, at dom­men og Skot­lands be­slut­ning er ’ tå­be­lig, små­lig og ud­tryk for snæ­ver­sy­net men­ta­li­tet’, lød det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.